Back to Top

Denní modlitba v rodině - způsob jak prohloubit spiritualitu v čase pandemie

úterý 24. březen 2020 12:50

Smyslem Denní modlitby církve - neboli Liturgie hodin, lidově zvané Hodinky - je posvěcování času a veškeré naší činnosti, která se v čase odehrává. Žijeme ve dvojím čase. První je cyklický, opakující se. Střídají se roční doby i období církevního roku. Modlitba dává tomuto opakování svůj rytmus a stabilitu. Druhý čas je lineární, směřuje od výchozího bodu k bodu konečnému, v rovině osobní od narození ke smrti, v rovině biblické od Geneze k Apokalypse. Na této časové přímce nás modlitba doprovází, abychom neztratili směr a povědomí o tom, jaký je náš cíl, a tudíž i smysl cesty. Liturgie hodin vychází z Písma, jejím základem jsou žalmy a biblická čtení. Žaltář je pravou školou modlitby, jedná se o nejstarší modlitební knihu vůbec. Když se modlíme žalmy, připojujeme se též k modlitbě samotného Krista, který se žalmy modlil (vždyť ještě na kříži citoval ze Žalmu 22). Liturgie hodin zdaleka není úkonem soukromé zbožnosti. V nynějším stavu nouze je vhodné modlit se ji v rodině. Společnou modlitbou se rodina stmeluje a připravuje se na slavení nedělní liturgie, na které se lze podílet sledování online bohoslužeb.

Přílohy

 
pdf liturgie hodin.pdf
-
 
pdf večerní chvály.pdf
-
 
pdf ranní chvály.pdf
-
 
pdf modlitba před spaním.pdf
-