Back to Top

Andělů strážných

sobota 5. říjen 2019 10:33

Od bratra biskupa jsem dostal zadání, abych diecéznímu shromáždění vyřídil něco nadějného a radostného. Nuže: nadějné a radostné je, že tohle kázání bude krátké. Podělím se s vámi o naději a radost, jež vyrostly z beznaděje a smutku. Zázraky se totiž dějí. Opravdu! 

Včera jsem slavil bohoslužbu v léčebně dlouhodobě nemocných. Sedíme okolo stolu. Pacienti vypadají utlumení až apatičtí, pokašlávají, někteří ucucávají čaj a lijí si jej na bryndáčky. Vedle mě podřimuje stará paní, kterou jsem předevčírem navštívil u ní na pokoji. Seděla na posteli a boty měla nazuté obráceně. Bála se vstát a udělat krok, protože si nedokázala sama zavázat tkaničky. 

Bylo mi z toho smutno. Teď se přemáhám, abych potlačil další nával smutku a usmíval se na unavené tváře lidí, jejichž pozemská pouť se chýlí k závěru. Obdivuji sestřičky a všechen personál, který zde slouží. Začnu zpívat. A paní vedle mě náhle ožívá a přidává se: "Kde je dobrota a láska, kde je dobrota, tam je také Bůh..." Pokřižuji se. A paní s námahou a soustředěním udělá tři křížky - na čele, ústech a hrudi. Dovedu si představit, že takhle ji to v dětství učila maminka. 

Na konci se vracíme na začátek. Probouzíme v sobě zapomenutého ducha dětské důvěry a lásky. „Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského,“ říká Ježíš učedníkům. Snad můj anděl strážný se ke mně sklonil a pošeptal mi: Není důvod ke smutku. Nahý jsi přišel na svět a nahý se opět vrátíš. Víš kam? Do náruče Toho, který je ti otcem i matkou, bratrem a přítelem, manželem i milencem tvé duše. Hospodin dal, Hospodin vzal, buď jméno Boží požehnáno! Všechno je v pořádku!

...

kázání bratra Lukáše na diecézním shromáždění (Mt 18, 1-5.10  - text na svátek andělů strážných)